Årsmöte 2018

Tack för visat intresse vid föreningens årsmöte i Sjömanskyrkan. Protokoll från årsmötet har delats ut till alla lägenheter.