Medicine Class Brf 2-Rumsstandard

OBS! Årsmötet framflyttat

Med anledning av rådande Coronaepidemi har styrelsen beslutat att flytta fram årets stämma med förhoppning att smittrisken hinner dämpas mer innan stämman. Föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer genomföra stämman med ökad fysisk distansering i stämmolokalen. Det finns också möjlighet att delta vid stämman genom ombud med fullmakt.
När: tisdag 16e juni 2020. Mötet börjar kl 19
Var: Repslagargården på Repslagaregatan 5
Kallelse med underlag delas ut senast två veckor före stämman
Med vänliga hälsningar
Styrelsen