Föreningens historia

I Göteborg grundades 1919 Hyresgästföreningen eller, som den hette på den tiden, Hyresgästernas Centralförening (HCF). Fyra år senare, år 1923, bildades HSB som skulle vara HCF:s byggande organ. Enligt stadgarna måste en person vara medlem i HCF för att kunna söka medlemskap i HSB. När HSB bildades blev det strid om denna stadga. Detta ledde till att HCF i Göteborg började bygga egna hus. Vår bostadsrättsförening är ett av de två projekt som HCF byggde i egen regi. Den andra föreningen ligger vid Ramberget på Hisingen.

När HCF byggde tog man större hänsyn till de lägst avlönade, i motsats till HSB som främst gynnade de bättre betalda arbetarna. Man försökte alltså i HCF:s hus hålla nere hyran och insatsen. Detta blev möjligt genom att man sänkte standarden (t.ex. blev det kokvrå i stället för kök). Vid fördelning av lägenheterna tog man även hänsyn till sociala faktorer (t.ex. antalet barn). Så småningom nåddes dock en överenskommelse mellan HCF och HSB, då man kom överens om att följa den gamla stadgan och HCF upphörde med byggandet.

Våra hus stod färdiga 1935. Lagom till 50-årsdagen 1985 genomgick husen en omfattande renovering. Kök och badrum har bytts ut, vi har tilläggsisolerat och satt på ny fasad samt försett husen med balkonger.

I samband med denna ombyggnad blev det också tillåtet att slå samman lägenheter, dock först efter att styrelsen gett sitt tillstånd.