Styrelsen

Styrelsen utses på årsmötet som infaller på våren, till vilket det utgår en kallelse till medlemmarna. Ledamöter och suppleanter väljs för två år i taget. Till alla styrelsemedlemmar utgår ett arvode.

Om du vill kontakta styrelsen kan du skriva ett brev och lägga i förenings brevlåda på Hjorthagsgatan 8A (vilket är föreningens gemensamma adress) eller mejla till styrelsen@brf2rumsstandard.se.

Om du är intresserad av att själv engagera dig i föreningens styrelsearbete ska du kontakta någon i valberedningen. Föreningens, och därmed vårt boendes, existens bygger på olika typer av medlemsinsatser i de olika arbetslagen och de olika uppdragen som årsmötet och styrelsen beslutar om.

Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken kontakta oss.