E-F

El

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för el-installationen i lägenheten. Vi omdragning av elledningar eller installation av nytt elskåp behöver du dock tillstånd från styrelsen.

I alla lägenheter finns en gruppcentral (proppskåp). Vid installation av fast anslutet vägguttag, belysningspunkt eller tvättmaskin måste en behörig installatör anlitas, föreningen kan ge tips om detta. Huvudsäkringar och elmätaren finns i låst skåp i källaren som elverket och föreningen har nycklar till. I källare och vind finns också gruppcentraler för trapp, källare och vindsbelysning.

Byteslådor för elektronik

Laddare/transformatorer, sladdar och annan småelektronik finns för byte i tvättstugans mangelrum. Det finns ingen garanti avseende funktion utan bygger på att man lägger dit saker man vet fungerar och att man själv måste kolla funktionen när man tar något.

Fastighetsbesiktning

Besiktning av fastigheten utförs regelbundet. Bostadsinnehavaren är skyldig att ge föreningens besiktningsman tillträde till lägenheten, se stadgarna.

Föreningen besiktigar bland annat:

 • underhåll av fönster
 • tätskikt i dusch/badrum
 • ev. installation av tvättmaskin och diskmaskin.
 • vattenkranar och ballofixer

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

Föreningen anlitar PLL fastighetsförvaltning för fastighetsskötseln. Du anmäler fel i fastigheten direkt till PLL på deras hemsida https://www.pllfastighet.se/Felanmalan.html eller på telefon 031-19 80 19.

Vid akuta fel såsom vattenläcka ringer du tel. 031-51 54 70 (knappval 4).

Om din anmälan berör ett fel i din lägenhet styr stadgarna vad som ska bekostas av medlemmen och föreningen.

Fastighetsansvarig

I styrelsen är en ledamot utsedd att ha fastighetsansvar, se kontakta oss.

Kontakta styrelsens fastighetsansvarige om du har några byggnadstekniska frågor.

Fläktar

Se rubriken Ventilation.

Felanmälan

Felanmälningar görs till PLL fastighetsförvaltning:

-Via telefon: 031-198019

-Via PLLs hemsida: www.pllfastighet.se där du fyller i formulär för felanmälan

Telefonisk felanmälan har öppet vardagar 8 – 16. Övriga tider hänvisas till hemsidan. Vid akuta ärenden se rubriken akut.

Föreningslokalen

Föreningslokalen finns i  markplanet på gaveln till Hjorthagsgatan 8A. I anslutning till föreningslokalen finns även bastu.

Lokalen är i första hand avsedd för bostadsrättsföreningens medlemmar. Den ska till exempel kunna användas vid kalas eller tillställningar du inte har utrymme för i din lägenhet. Även andra aktiviteter så som yoga, målar- och pysselträffar som riktar sig till alla boende i vår förening uppmuntras.

I andra hand är lokalen avsedd som övernattningslokal om du har tillfälliga gäster. Eftersom lokalen är tänkt att användas för aktiviteter på dagtid kan det vara så att någon behöver tillgång till den  dagtid fastän du har bokat den sammanhängande för flera övernattningar. Prata och kom överens med dina grannar ifall ni önskar tillgång till lokalen vid olika tillfällen under samma period.

Lokalen får inte användas i kommersiellt syfte, hyras ut till extern aktör eller användas som hemmakontor.

Föreningslokalen bokas på kalendern som finns på anslagstavlan i tvättstugans mangelrum. Skriv ditt namn och telefonnummer på de datum du önskar boka. Var tydlig med i vilket syfte du bokar lokalen och vilka tider.

Kostnader:

 • Boka dag (10-00-18.00) – utan kostnad
 • Boka bastu – utan kostnad
 • Boka kväll och övernattning (18.00-10.00) – 250 kr/natt

Avgiften betalas in till föreningens bankgironummer, 5644 0548 eller Swish, 123 390 71 85. Märk din inbetalning med namn (samma som står på bokningslistan) och de datum betalningen avser.

Innan du lämnar lokalen ska du:

 • dammsuga och våttorka golv
 • tömma och torka ur kylskåpet
 • tömma diskmaskinen
 • torka av köksavdelningen samt bord
 • bädda sängarna
 • städa badrum
 • töm soporna

OBS! Det är inte tillåtet att ta med sig bord, stolar porslin/köksutrustning från lokalen!

Fönster

I lägenheten finns dels s.k. fasta fönster samt pivåfönster som går att svänga runt för bekvämare underhåll. I Ansvarsfördelningen framgår att medlemmarna har ansvar för fönstren (utom målning av utsida). Mekanismerna som håller fönstret måste smörjas regelbundet för att minimera slitaget och undvika att de fastnar i ett läge.

Föreningen uppmanar bostadsrättsinnehavaren att själva olja in de ställen på fönstren och fönsterdörren där färgen har flagnat. Föreningen tillhandahåller olja, kontakta någon i arbetslaget.

Fönsterdörr

Se rubriken Dörrar.

Förråd

Förråd till lägenheten

Föreningen har vinds- och källarförråd.  Dessa är märkta med lägenhetsnummer. Förråden skall alltid vara låsta. Var noga med att alltid låsa dörrarna till källare- och vind samt att aldrig lämna en öppen källar- eller vindsdörr utan uppsyn. Det är tillåtet att sätta upp förvaringsarrangemang i förråden som hyllor, cykelhållare etc, förutsatt att dina grannars förråd eller själva huset inte påverkas negativt

Förvara ej värdefulla eller fuktkänsliga föremål vare sig på vind eller i källare.  Kyl eller frys får ej installeras i förråden. I vinds- och källarförråden får du ej heller förvara brandfarliga vätskor och färger.

Förråd till uthyrning

Föreningen har ett begränsat antal förråd till uthyrning, intresse anmäls skriftligt till styrelsen.

Försäkringar

Föreningen har fastigheten fullvärdesförsäkrad med ganska hög självrisk. Bostadsrättsinnehavaren rekommenderas att teckna en hemförsäkring med speciellt tillägg för bostadsrätter. Alla försäkringsbolag har någon variant av bostadsrättsförsäkring. Undersök vilken form du tycker är bäst.

Styrelsen har vid flertalet tillfällen försökt få klara besked om vems försäkring som gäller vid olika skador. Vissa frågor är självklara och andra omöjliga att få tydliga och enhetliga svar på. Medlem är dock ansvarig för alla skador som kan bevisas bero på oaktsamhet eller brist på ålagt underhåll.

Försäljning av lägenheten

Du kan sälja själv eller anlita mäklare. Föreningen uppmanar dock de som säljer, särskilt beträffande de större lägenheterna, att informera övriga medlemmar om den förestående försäljningen. Sätt gärna upp anslag på anslagstavlorna i föreningen.

Säljaren ansvarar för att styrelsen och Fastum kontaktas i samband med försäljningen.

Föreningen har särskild blankett för ansökan/utträde som medlem. Representant för styrelsen ska alltid träffa den nya medlemmen och fylla i en medlemsansökan. Vid det tillfället ges även information om föreningen.

Vid försäljning betalar köparen en överlåtelseavgift till Fastum.

Lagen ålägger även styrelsen att informera Skattemyndigheten om försäljningspriset av lägenheten samt uppgift om köpare och säljare. Detta hanteras i vårt fall av Fastum.

Bouppteckningar ska också tillställas styrelsen.

Föreningen genomför en besiktning av lägenheten i samband med överlåtelsen.

G-H

Golv

Golven i lägenheterna består i allmänhet av 22 mm spontade granbrädor, på brädorna kan finnas linoleum- eller plastmattor med träfiberskiva eller papp som underlag.

Trägolven i lägenheterna är så kallade stödgolv och är egentligen inte avsedda att brukas utan matta, parkett eller annan golvbeläggning.

I många lägenheter har man tagit bort mattorna och slipat brädorna. Detta medför försämrad stegljudsisolering till lägenheten inunder. Detta betyder att högtalare på golvet, fläkt eller till och med när du går inomhus med skor hörs betydligt bättre till grannen nu. Har du synligt brädgolv i din lägenhet bör du tänka på detta.

Grannsämja

Hitintills kan föreningen skryta med att det är ovanligt att osämja uppstår mellan grannar. Det är dock alltid tråkigt när det blir så, då alla har samma rättigheter och behov av att ha trivsel, lugn och ro i sitt boende. Det finns en fin tradition i husen att bry sig om varandra och visa respekt.

Här följer några enkla råd för att undvika problem. Glöm inte att grunden till trivsel och grannsämja är god kommunikation.

 • Ditt golv är någon annans tak. Husen är lyhörda och du hörs!
 • Du har rätt att röra dig normalt. Det innebär att du ibland kan ställa till med fest. Ett bra tips är att meddela grannarna i förväg. En fest måste förresten inte vara högljudd långt in på morgontimmarna.
 • Att spela hög musik/TV tidigt på morgonen och sent på nätten, gå med träskor inomhus och öva på ljudliga instrument är inte bra för grannsämjan. Om ni störs av varandra kan det ibland vara bra att gå in till grannen (på motsvarande tid) och själv höra hur mycket det låter.
 • Försök att undvika att duscha nattetid.

Vid akuta situationer som du inte kan lösa själv kan du ringa Securitas störningsjour, tel. 031-80 14 50. Vid upprepande störningar ska du kontakta styrelsen.

Grillning

Grillning på balkongerna är förbjudet på grund av brandrisk.

Grillning utomhus är tillåtet under förutsättning att grannarna respekteras. Undvik att grilla i närheten av balkonger. Tändvätska får inte användas. Uttag med jordfelsbrytare finns i cykelrummen Hjorthagsgatan 8 och Älghagsgatan 1 och 3, där finns också elektriska tändare. Betänk alltid brandrisken och var beredd att använda vattenslang. Bakom alla hus finns vattenutkastare, där slang kan kopplas på för att släcka mindre bränder (slang finns i källargångarna och på 1:an i cykelrummet).

Hemförsäkring

Se rubriken Försäkringar.

Husdjur

Husdjur är välkomna.

Om du har katt som går ute är det bra om du talar med dina grannar om de ska släppa in katten i trappuppgången eller inte. Grannarna kan ha synpunkter på hur trapphuset används, t.ex. kan en allergiker få problem.

I trappuppgångar med husdjur samlas det ibland snabbare smuts/hår/damm och det är ägarens ansvar att vid behov städa upp efter sitt djur mellan de ordinarie städtillfällena.

Kattnät

Du får sätta upp kattnät på din balkong när styrelsen har gett skriftligt tillstånd. Kattnätskonstruktionen får endast uppföras innanför balkongens gränser, dvs innanför balkongräcke och innanför balkongavdelare. Den får inte fästas med ingrepp i fasad eller balkong eller på annat sätt göra åverkan på huskroppen. Konstruktionens stomme ska bestå av omålat trä eller metall och ha ett så neutralt utseende som möjligt. Själva nätet ska vara en produkt avsedd att användas som kattnät med maskor på 3 x 3 cm. Som medlem ansvarar du för att konstruktionen uppförs på ett säkert sätt och inte orsakar skador på fastigheten, människor eller egendom. Vid avflyttning ansvarar du för att ta ner konstruktionen.