E-F

El

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för el-installationen i lägenheten.

I alla lägenheter finns en gruppcentral (proppskåp). Vid installation av fast anslutet vägguttag, belysningspunkt eller tvättmaskin måste en behörig installatör anlitas, föreningen kan ge tips om detta. Huvudsäkringar och elmätaren finns i låst skåp i källaren som elverket och föreningen har nycklar till. I källare och vind finns också gruppcentraler för trapp, källare och vindsbelysning.

Fastighetsbesiktning

Besiktning av fastigheten utförs regelbundet. Bostadsinnehavaren är skyldig att ge föreningens besiktningsman tillträde till lägenheten, se stadgarna.

Föreningen besiktigar bland annat:

underhåll av fönster

tätskikt i dusch/badrum

ev. installation av tvättmaskin och diskmaskin.

vattenkranar

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

Föreningen  anlitar PLL fastighetsförvaltning AB fastighetsförvaltning för fastighetsskötseln. Informera föreningens fastighetsansvarige eller någon i styrelsen om du ser något som fastighetsskötaren bör rätta till. Det går också att nå fastighetsskötaren via telefon: 031-198019

Fastighetsansvarig

I styrelsen är en ledamot utsedd att ha fastighetsansvar, se kontakta oss.

Kontakta styrelsens fastighetsansvarige om du har några byggnadstekniska frågor.

Fläktar

Se rubriken Ventilation.

Felanmälan

Felanmälningar görs till PLL fastighetsförvaltning AB på följande sätt:

-Via telefon: 031-198019

-Via PLL`s hemsida: www.pllfastighet.se där du fyller i formulär för felanmälan

-Lämnar ett meddelande på telefonsvararen

Felanmälan har öppet vardagar 8 – 16 och i övrigt hänvisar vi till hemsidan och telefonsvararen. Vid akuta ärenden se rubriken akut.

Fritidslokal/Föreningslokal

I markplanet på gaveln till Hjorthagsgatan 8A finns en fritidslokal med bastu. Här finns också ett rum till övernattning för tillfälliga gäster, se Övernattningsrum.

Till de som använder bastun ofta kan nyckel utlånas mot en depositionsavgift.

Fönster

I lägenheten finns dels s.k. fasta fönster samt pivåfönster som går att svänga runt för bekvämare underhåll. Mekanismerna som håller fönstret bör smörjas regelbundet för att minimera slitaget.

Föreningen uppmanar bostadsrättinnehavaren att själva olja in de ställen på fönstren och fönsterdörren där färgen har flagnat. Föreningen tillhandahåller olja, kontakta någon i arbetslaget.

Fönsterdörr

Se rubriken Dörrar.

Förråd

Förråd till lägenheten

Till varje lägenhet hör normalt två förråd, ett på vinden och ett i källaren. Dessa skall vara märkta med lägenhetsbeteckningen. Förråden skall alltid vara låsta. Var också noga med att låsa källar- och vindsytterdörrarna. Det är tillåtet att sätta upp förvaringsarrangemang i förråden som hyllor, cykelhållare etc,  förutsatt att dina grannars förråd  eller själva huset inte påverkas negativt

Kyl eller frys får ej installeras i förråden utan styrelsens tillstånd. I vinds- och källarförråden får du ej förvara brandfarliga vätskor och färger.

Förråd till uthyrning

Föreningen har ett begränsat antal förråd till uthyrning, intresse anmäls skriftligt till styrelsen.

Försäkringar

Föreningen har fastigheten fullvärdesförsäkrad med ganska hög självrisk. Bostadsrättsinnehavaren rekommenderas att teckna en hemförsäkring med speciellt tillägg för bostadsrätter. Alla försäkringsbolag har någon variant av bostadsrättsförsäkring. Undersök vilken form du tycker är bäst.

Styrelsen har vid flertalet tillfällen försökt få klara besked om vems försäkring som gäller vid olika skador. Vissa frågor är självklara och andra omöjliga att få tydliga och enhetliga svar på. Medlem är dock ansvarig för alla skador som kan bevisas bero på oaktsamhet eller brist på ålagt underhåll.

Försäljning av lägenheten

Du kan sälja själv eller anlita mäklare. Föreningen uppmanar dock de som säljer, särskilt beträffande de större lägenheterna, att informera övriga medlemmar om den förestående försäljningen. Sätt gärna upp anslag på anslagstavlorna i föreningen.

Säljaren ansvarar för att styrelsen och Fastum kontaktas i samband med försäljningen.

Föreningen har särskild blankett för ansökan/utträde som medlem. Representant för styrelsen ska alltid träffa den nya medlemmen och fylla i en medlemsansökan. Vid det tillfället ges även information om föreningen.

Vid försäljning betalar köparen en överlåtelseavgift till Fastum.

Lagen ålägger även styrelsen att informera Skattemyndigheten om försäljningspriset av lägenheten samt uppgift om köpare och säljare. Detta hanteras i vårt fall av Fastum.

Bouppteckningar ska också tillställas styrelsen.

G-H

Golv

Golven i lägenheterna består i allmänhet av 22 mm spontade granbrädor, på brädorna kan finnas linoleum- eller plastmattor med träfiberskiva eller papp som underlag.

I många lägenheter har man tagit bort mattorna och slipat brädorna. Detta medför försämrad stegljudsisolering till lägenheten inunder, eftersom man när husen byggdes isolerade golven med hänsyn till lagret av papp och linoleummatta. Detta betyder att högtalare på golvet liksom steg (framförallt skor med klackar) hörs betydligt bättre till grannen nu. Har du synligt brädgolv i din lägenhet bör du tänka på detta.

Grannsämja

Hitintills kan föreningen skryta med att det är ovanligt att osämja uppstår mellan grannar. Det är dock alltid tråkigt när det blir så, då alla har samma rättigheter och behov av att ha trivsel, lugn och ro i sitt boende. Det finns en fin tradition i husen att bry sig om varandra och visa respekt.

Här följer några enkla råd för att undvika problem. Glöm dessutom inte att grunden till trivsel och grannsämja är god kommunikation.

Du har rätt att röra dig normalt.

Kom ihåg att alla ljud förstärks tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten.

Det är till exempel inte normalt (främjar inte grannsämjan) att spela hög musik/TV tidigt på morgon och på nätterna, gå med träskor inomhus och öva på ljudliga instrument. Om ni störs av varandra kan det ibland vara bra att gå in till grannen (på motsvarande tid) och själv höra hur mycket det låter.

Det är dock normalt att ibland ställa till med fest. Ett bra tips är att meddela grannarna i förväg. En fest måste dessutom inte vara högljudd långt in på morgontimmarna.

Duscha inte nattetid.

Om problem inte kan lösas kan alla givetvis kontakta styrelsen.

Gästrum

Se Övernattningsrum.

Hemförsäkring

Se rubriken Försäkringar.

Husdjur

Husdjur är välkomna.

Om du har katt som går ute är det bra om du talar med dina grannar om de ska släppa in katten i trappuppgången eller inte. Grannarna kan ha synpunkter på hur trapphuset används, t.ex. kan en allergiker få problem.