M-N

Månadsavgift

Som medlem i bostadsrättsföreningen betalar man en årsavgift för att täcka föreningens löpande kostnader. Årsavgiften betalas månadsvis i form av en månadsavgift. Månadsavgiften ska täcka föreningens gemensamma kostnader som till exempel fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, vatten, el, sophämtning, administration samt räntor och amortering av föreningens lån. Avgiften fastställs av styrelsen på basis av föreningens budget.

Betalning av månadsavgift

Föreningen anlitar Fastum AB att förvalta och hantera föreningens ekonomi, bland annat månadsavgifterna.  Det är till Fastum som medlemmarna varje månad betalar månadsavgiften. Nya medlemmar får den första fakturan på månadsavgiften per post. För hantering av månadsavgifterna därefter loggar man in på Fastumdirekt (se nedan) och där väljer man hur man vill betala månadsavgifterna. På Fastumdirekt hittar man också sina avier. Ett bra alternativ att betala sin månadsavgift är att välja autogiro (avgiften betalas automatiskt varje månad) eller via e-faktura.  Länk till Fastumdirekt: https://www.fastumdirekt.se/  Du behöver bankid för att logga in på Fastumdirekt. Du kan även nå Fastum via e-post:  kundsupport@fastum.se samt via telefon: 90 220

Nycklar

Förutom nycklarna till lägenhetsdörren ingår en nyckel som går till källare, vind, cykelrum, soprum och tvättstugan.

Föreningen innehar ej huvudnycklar till lägenhetsdörrarna.

Reservnyckel till lägenheten kan förvaras i föreningens kassaskåp. Nyckeln lämnas då till fastighetsansvarig. Medlem måste vid utkvittering legitimera sig på godtagbart sätt.

Det huvudsakliga syftet med att förvara en nyckel i föreningens kassaskåp är att det ska finnas en nyckel vid t.ex. olycka. Alla i styrelsen lär sig inte kassaskåpsfunktionen. Detta medför att det är ett begränsat antal personer som har tillgång dit, vilket innebär att du inte självklart kan få omedelbar hjälp om du låser dig ute.

Namnskyltar

Rutin för namnskyltar vid porttelefon och på lägenhetsdörrar

Rutin för nya medlemmar i samband med tillträde och inflytt

I samband med att nya medlemmar får tillträde och flyttar in i lägenheten kontaktar medlemmen fastighetsskötaren om att namnskylten behöver bytas och meddelar då även vilka namn man önskar på namnskylten vid porttelefon och dörr. Rutinen är att det i normalfallet är medlemmens namn som fastighetsskötaren sätter upp. Föreningen står för kostnaden i samband med tillträde/inflytt.

Rutin för byte av namnskyltar för befintliga medlemmar

Om det sker förändringar i hushållet och man önskar ändring av namnskylten vid porttelefon och dörr kontaktar man Fastighetsskötaren. Kostnaden tas av medlem.

Om man behöver ändra namnskylten vid tex andrahandsuthyrning, kontaktar man Fastighetsskötaren. Kostnaden tas av medlem.

Kontaktuppgift till fastighetsskötaren

Ange att du är medlem i Brf 2-rum standard, din gatuadress och föreningens lägenhetsnummer i samband med din kontakt med fastighetsskötaren

PLL fastighetsförvaltning AB, 031-19 80 19, info@pllfastighet.se

O-P

Ohyra

Se Anticimex.

Parkering av bilar

Föreningen har ett litet antal parkeringsplatser för uthyrning. Om du är intresserad måste du anmäla detta skriftligt till styrelsen, så placeras du i kö.

Parkeringsplatserna är försedda med eluttag för motorvärmare, vid användning måste timer vara installerad i bilen. Alla medlemmar är inte intresserade av att bekosta onödig uppvärmning av bilar, då denna elåtgång registreras på föreningen.

Föreningen har även ett par utrymmen som hyrs ut till motorcykelparkering.

Porttelefon

Föreningen ansvarar för ledningar till telefonen, bostadsrättsinnehavaren för själva telefonen i lägenheten.

Ändring av namnskylt. Se rutinen för namnskyltar.