Slide Brf 2-Rumsstandard

M-N

Månadsavgift

Månadsavgiften är att jämföra med en hyra. Avgiften bestäms av den budget som styrelsen antar varje år och presenterar på stämman (årsmötet). Budgeten bestäms i sin tur av tidigare åtaganden (t.ex. lån), avgift till t.ex. elleverantör och vattenleverantör samt styrelsens tolkning av vilken nivå av gemensam service medlemmarna önskar. Den enskilda medlemmen kan påverka budgeten genom diskussioner på stämman samt medlemsmöten.

Avier för månadsavgift skickas ut kvartalsvis. En ny bostadsrättsinnehavare kan således bli tvungen att betala månadsavgiften på förra bostadsrättsinnehavarens avi under en övergångsperiod tills nya avier har tryckts upp.

Ett bra sätt att betala sin månadsavgift är att välja autogiro (avgiften betalas automatiskt varje månad) eller e-faktura. Kontakta Fastum om du har frågor gällande fakturor.

Nycklar

Förutom nycklarna till lägenhetsdörren ingår en nyckel som går till källare, vind, cykelrum, soprum och tvättstugan.

Föreningen innehar ej huvudnycklar till lägenhetsdörrarna.

Reservnyckel till lägenheten kan förvaras i föreningens kassaskåp. Nyckeln lämnas då till fastighetsansvarig. Medlem måste vid utkvittering legitimera sig på godtagbart sätt.

Det huvudsakliga syftet med att förvara en nyckel i föreningens kassaskåp är att det ska finnas en nyckel vid t.ex. olycka. Alla i styrelsen lär sig inte kassaskåpsfunktionen. Detta medför att det är ett begränsat antal personer som har tillgång dit, vilket innebär att du inte självklart kan få omedelbar hjälp om du låser dig ute.

O-P

Ohyra

Se Anticimex.

Parkering av bilar

Föreningen har ett litet antal parkeringsplatser för uthyrning. Om du är intresserad måste du anmäla detta skriftligt till styrelsen, så placeras du i kö.

Parkeringsplatserna är försedda med eluttag för motorvärmare, vid användning måste timer vara installerad i bilen. Alla medlemmar är inte intresserade av att bekosta onödig uppvärmning av bilar, då denna elåtgång registreras på föreningen.

Föreningen har även ett par utrymmen som hyrs ut till motorcykelparkering.

Porttelefon

Föreningen ansvarar för ledningar till telefonen, bostadsrättsinnehavaren för själva telefonen i lägenheten.

Korrigering av namn vid in-/utflyttning görs några gånger per år. Tills detta sker måste bostadsrättsinnehavaren själv sätta en klisterlapp med det nya namnet.