Föreningens trivselregler

Allmän aktsamhet

Som medlemmar i föreningen och som boende i föreningens fastighet är det viktigt att vi är aktsamma om och vårdar våra lägenheter och föreningens gemensamma utrymmen. Kostnader för underhåll och reparationer av föreningens egendom betalas av alla medlemmar gemensamt, dvs av oss själva. Uppstår det skador på huset eller i gemensamma utrymmen anmäler du det till föreningens tekniska förvaltare. Telefonnummer hittar du på hemsidan samt finns anslagen i varje trapphus.

 

Renovering av lägenhet

Det finns regler för hur det är tillåtet att renovera och bygga om, och för vissa renoveringar eller ombyggnationer behöver du få tillstånd av styrelsen, bland annat sådana som kan påverka bärigheten av väggar. Information om vad som gäller vid renoveringar hittar du på hemsidan, Info A-Ö, Renoveringar. Har du inte tillgång till en skrivare kan du kontakta styrelsen för en utskrift.

 

Balkonger och uteplatser

Föreningen äger och har ansvaret for underhåll och skötsel av byggnadernas fasader, inklusive balkonger och uteplatser.

 • Styrelsens godkännande krävs för att montera utrustning som tex belysning eller markiser på fasaden till föreningens byggnader, oavsett om detta sker i anslutning till balkong eller uteplats eller på annat ställe på fasaden.
 • Det är inte tillåtet att borra eller på annat satt göra ingrepp i balkongens metallkonstruktion. Plåten och ramen den sitter på påverkar stabiliteten.
 • Balkongräckets plåt far inte målas. Den ar specialbehandlad vid leverans.
 • Blommor på balkongen är trevligt och vackert, men tänk på att blomsterlådorna skall hängas på balkongens insida.
 • Fyrverkerier får inte avskjutas från balkong eller uteplats.
 • Det är inte tillåtet att ha brinnande marschaller på balkongen.
 • Grillning på balkongerna är förbjudet på grund av brandrisk.
 • Montering av kattnät på balkong ska uppfylla vissa villkor och kräver därför styrelsens skriftliga tillstånd.

Förråd och vindsutrymmen

Brandfarligt eller explosivt material får inte förvaras i lägenhetsförråd. Gångar i förråd och vindsutrymmen ska av säkerhetsskäl hållas fria och får inte användas for förvaring. Av brandriskskäl får inte kyl eller frys installeras på vindar eller i källare. Tank på att källaren kan översvämmas om någon vattenledning brister och att det kan förekomma inbrott i källarförråden. Förvara aldrig något du inte kan mista på vindar eller i källare.

Miljöhänsyn och sophantering

Vi är en miljömedveten förening. I soprummen finns kärl for papp, plast, tidningar, komposterbart avfall, glas, metall, batterier samt for lysrörslampor. Speciella papperspåsar finns i soprummen for kompostavfallet. Var noga med att sortera soporna och slänga dem i rätt kärl. Soppåsar ska förslutas ordentligt innan de slängs. Keramik far inte slängas i glasbehållaren. Kartonger viks ihop och plattas till. Vid Bockhornsgatan och Repslagaregatan finns kärl för (gratis!) källsortering. Större kartonger slänger du med fördel där. Sopor som inte ska slängas i soprummet ska du själv lämna in på någon av kommunens återvinningscentraler. I samband med föreningens städdag vår och höst beställs en container där det finns möjlighet att slänga större sopor och ofta även elektronik. Det är vårt gemensamma ansvar att hålla snyggt och rent i soprummen. Lämna inte kvar sopor som inte får plats i kärlen. Ökade kostnader for sophantering eller städning av soprummen påverkar föreningens ekonomi. Var återhållsam med vattenförbrukningen, speciellt varmvatten. Lämna inte vatten rinnande i onödan. Kostnader for vatten belastar alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

Spara på energi och vädra inte utan att först dra ner värmen. Ar du bortrest under en längre tid kan du spara både miljö och kostnader genom att sanka värmen i lägenheten. Kostnader for värme belastar alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

Tvättstugan

För allas trivsel och för att maskinerna ska hålla så länge som möjligt var noga med att följa de regler som finns uppsatta i tvättstugan och på hemsidan under A till Ö.

Föreningslokalen

Föreningslokalen är i första hand avsedd for bostadsrättsföreningens medlemmar, att användas vid kalas eller tillställningar du inte har utrymme för i din lägenhet samt för föreningsaktiviteter. I andra hand är den avsedd som övernattningslokal om du har tillfälliga gäster. Regler for uthyrning finns uppsatta bredvid bokningslistan i tvättstugan och i föreningslokalen samt går att hitta på hemsidan i A-Ö.

Husdjur

Husdjur ar välkomna i föreningen. Se aven A till Ö, Husdjur.

 • Har du katt, tala då gärna med dina grannar om ifall den kan släppas in i trapphuset eller ej. Det kan finnas allergiker.
 • Ägare av husdjur ska övervaka sa att dessa inte stör grannarna.
 • Hundar ska alltid hållas kopplade inom föreningens område.
 • Husdjur får inte rastas inom föreningens område.

Städning

En inhyrd städfirma sopar och våttorkar i trappuppgångarna. I trappuppgångar med husdjur samlas det ibland snabbare smuts/hår/damm och det är ägarens ansvar att vid behov städa upp efter sitt djur mellan ordinarie städtillfällen. Detsamma galler om du har barn eller många gäster.

Grannsämja

Som medlemmar och boende i föreningens lägenheter är du skyldig att visa respekt och ta hänsyn till dina grannar. Detta gäller såväl i lägenheten som på balkonger, uteplatser och på andra gemensamma ytor i föreningens fastigheter.

 

Våra hus är lyhörda. Ljud färdas genom vaggar och golv, speciellt genom trägolv. Några enkla råd for att undvika problem:

 • Du har rätt att röra dig normalt, dammsuga, att ibland ställa till med fest, tala med dina gäster på balkongen osv. Ska du ha fest är ett bra tips att meddela grannarna i förväg.
 • Kom ihåg att ljud förstärks tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Det främjar inte grannsämjan att spela hög musik/TV tidigt på morgon och på nätterna, gå med skor inomhus eller öva på ljudliga instrument.
 • Duscha helst inte nattetid.

Numret till Securitas Störningsjour (kväll, natt, helg) är 031-80 14 50. Glöm inte att en grund för trivsel och grannsämja är god kommunikation. Prata med dina grannar om det uppstår problem eller frågor.

Föreningen har en facebook-sida för medlemmarnas kommunikation, tex om man vill låna eller låna ut saker till varandra.

Rökning

Rökning i trapphuset, i allmänna utrymmen inomhus, vid entréer eller direkt under lägenhetsfönster är inte tillåtet. Du får inte heller kasta fimpar på våra uteplatser eller från balkongen. Tänk på att ta hänsyn till dina grannar vid rökning på balkongen.

Säkerhet är ett gemensamt ansvar

Gemensamt skapar vi en trygg boendemiljö. Tank på att inte släppa in obehöriga i husen, kontrollera att dörren stängs ordentligt och att ingen obehörig råkar följa med in.

 • Entrédörrar, dörrar till förråd, cykelrum osv ska alltid vara låsta/stängda.
 • Ska du vara borta en längre period, meddela gärna din granne så att ni kan hjälpas åt att hålla koll.
 • Se till att du har en fungerande brandvarnare.
 • Var försiktig med eld. Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphusen fria. Inga barnvagnar eller cyklar får förvaras i trapphusen. Detta underlättar också för fastighetsskötaren och städpersonalen att utföra sina arbetsuppgifter.
 • Grillning på balkongerna är förbjudet. Grillning utomhus är tillåtet under förutsättning att grannarna respekteras. Undvik att grilla i närheten av balkonger eller lägenhetsfönster. Tändvätska får inte användas. Uttag med jordfelsbrytare finns i cykelrummen på Hjorthagsgatan 8 och Alghagsgatan 1 och 3, där finns också elektriska tändare. Betänk alltid brandrisken och var beredd att använda vattenslang. Bakom alla hus finns vattenutkastare, där slang kan kopplas på för att släcka mindre bränder (slang finns i källargångarna och på 1:an i cykelrummet).

En förening med trivsel och omtanke skapar vi tillsammans. Tänk på att denna fastighet tillhör oss alla.