U-V

Underhållsansvar

I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Till lägenheten räknas även balkong. Till underhållsansvaret hör även ansvaret för att reparera skada som uppkommit.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att underhålla allt det som inte ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar.

 

Byggnadsdel Brf:s ansvar Brh:s ansvar
Balkong
 
  Målning, oljning av trägolv X
Innerdörrar X
Ytterdörrar
  Dörrblad, karm och foder X
  Ytbehandling utsida X
  Ytbehandling insida X
  Låskista och beslag X
  Handtag och beslag X
  Ringklocka X
  Brevinkast och namnskylt X
  Tröskel och tätningslist X
  Porttelefon (ledning till) X
  Porttelefon X
Golv
  Golv inkl. ev. tätskikt intill byggnadens stomme
  Ex. bärande bärlag X
Väggar i lägenheten
  Icke bärande innerväggar. Insida, t.ex. tapet och puts X
  Lägenhetsskiljande vägg, inkl. tätskikt i våtrum, intill byggnadens stomme. X
Innertak i lägenheten
Innertak (t.ex. puts, upp till byggnadens stomme) X
Fönster
  Invändig målning av karm och båge X
  Fönsterglas X
  Yttre målning (synliga ytor utifrån sett) X
  Karm och båge X
  Handtag, beslag X
  Fönsterbänk X
  Tätningslist X
  Persienn X
VVS-artiklar
  Tvättställ, WC-stol X
  Blandare, kall och varmvattenarmaturer, vattenlås, bottenventil, packning X
  Badkar, dusch och duschslang X
  Tvättmaskin X
  Ventilationsdon X
  Handukstorkare, kran, ledningar till X
  (från stamledningen) X
  Avloppsledning, golvbrunn och sil samt rensning av brunnen X
  Avloppsledning stamledningen (den vertikala delen) X
  Klämring (för fixering av golvmatta) X
Köksutrustning
  Diskbänkbeslag av plåt X
  Kyl, frysskåp och spis X
  Spiskåpa inkl. ventilationskanal till stammen (den vertikala kanalen) X
  Filter i spiskåpan X
Vind och källareförråd
  Förråd inkl. dörr och lås X
Elartiklar
  Elcentral och elledningar X
  Belysningsarmaturer, eluttag och strömbrytare X
Övrigt
  Inredningssnickerier, socklar, foder och lister X
  Hatthylla X
  Invändig trappa i lägenhet X
  Gardinstång X

 

Med Brf menas bostadsrättsföreningen, med Brh menas bostadsrättsinnehavaren

Underhållsplan

Föreningen har låtit upprätta en långsiktig underhållsplan som sträcker sig fram till år 2069.

Vatten och avloppsledningar

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för alla ledningar inom lägenheten (intill stamledningen enl. stadgarna)

Det är ett gott råd att du lär dig var vattenavstängningen finns i din lägenhet. I källaren finns även avstängningsventiler som är märkta med lägenhetsnr.

Ventilation

Lägenheternas frånluft ventileras via en central fläkt. Köket och badrummet är försedda med ventilationsdon där man kan öka luftflödet med en timer.

Ventilationsdonen är justerade för ett visst luftflöde som ej får ändras, således får man ej byta don utan att injustering av luftflödet har gjorts av fackman.

I köket är fläkten försedd med ett filter som kan tas loss och rengöras vid behov, nya filter har PLL fastighetsförvaltning till försäljning. Observera att filter måste finnas monterat, annars förorenas ventilationsanläggningen med stora kostnader som följd.

Tilluft får lägenheten genom springventiler i överkant på en del av fönstren. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för alla ventilationsdon. Springventilerna ska alltid vara öppna. När köksfläkt används bör fönster (helst i sovrum) öppnas på glänt eftersom ventilen inte har kapacitet nog att suga ut luften.

Ventilationsdonet i bad-/duschrummet rengöres lämpligen med dammsugaren vid behov.

Se vidare under rubriken Fläkt.

Vindsförråd

Se Lägenhetsförråd.

Värmesystem

Element/radiatorer

Föreningen ansvarar för radiatorer, termostater och rör till dessa. Medlemmarna behöver inte lufta element/radiatorer. Det finns ett system med en central avluftare monterad i pannrummet. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar dock för målningsunderhåll av radiatorer med rör.
Har du problem som dålig värme eller att termostaten inte fungerar på något element kontakta då fastighetsansvarig eller styrelsen.

Handdukstorkar

Det är lägenhetsinnehavarna själva som ansvarar för att lufta handukstorkarna.

Väggar

Nästan alla innerväggarna består av tjocka träplank med s.k. spräckpanel, vassmatta och puts utanpå. Det betyder att du med tillräckligt långa skruvar/spik kommer in till rent trä vilket underlättar vid uppsättning av saker på väggarna. I ytterväggar och vissa väggar mot trapphuset är det svårare att finna trä. Där måste du räkna med att använda plugg.

Skall du göra hål i kakel bör du vända dig till fackman, om du inte är säker på hur detta skall utföras. Du bör dels veta hur du gör hål utan att spräcka kaklet och dels hur du vattenskyddar hålet. Om det nya hålet inte behandlas kan det orsaka fukt som sprider sig bakom kaklet. Om detta skulle inträffa är du själv ansvarig för skadan.

X-Ö

Övernattningsrum

Det finns möjlighet att hyra föreningslokalen för övernattning. Bokning av lokalen sker på kalendern som finns på anslagstavlan i tvättstugans mangelrum. Lokalen hyrs till en kostnad av 250 sek per natt.

Hyran betalas till föreningens bankgironummer som är: 5644 0548 eller till föreningens Swish på: 123 390 71 85

Var noga med att ange vilken datum betalningen avser. Se också till att samma namn står på inbetalningen som på bokningslistan för att vi ska kunna se vad betalningen gäller.

Nyckeln till föreningslokalen erhålls av någon av styrelseledamöterna. Se fliken Kontakta oss.