Medicine Class Brf 2-Rumsstandard

A-B

Akut

Vid akuta ärenden ska du ringa föreningens utsedda kontaktperson eller någon annan i styrelsen. Om du i akuta fall inte kan nå någon av dessa har föreningen avtal med Securitas. Se även under Fastighetsskötsel.

Arbetslag

Föreningen har organiserat arbetslag som har delansvar i fastigheterna. På anslagstavlan i trappuppgången hittar du information om arbetslagen, med namn och telefonnummer till de medlemmar som ingår.

Är du intresserad av att delta i ett arbetslag ska du kontakta någon i styrelsen eller i ditt arbetslag för vidare information.

Arbetslagens uppgifter:

Förbereder, leder och fördelar arbetet på städdagarna

Sköter rabatter och gräsklippning under växtsäsongen

Håller koll på ordningen i cykelförråd, soprum, källare och vindar.

Byter trasiga lampor i uppgångar, vind och källare. Ring oss när någon lampa är sönder.

Håller koll på ytterdörrarnas låsfunktion

Gör felanmälningar till styrelsen

Andrahandsuthyrning

Du måste alltid begära tillstånd av styrelsen. När du begär tillstånd om andrahandsuthyrning skickar/lämnar du ett brev till styrelsen med en formell begäran samt bifogar ett förslag till tidsbegränsat andrahandskontakt. Blankett för andrahandsuthyrning finns att ladda ner på internet eller går att köpa i bokhandeln. Om du byter andrahandshyresgäst måste du lämna en ny ansökan till styrelsen.

Kom ihåg att det är du som bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för lägenheten även när den är uthyrd i andra hand.

Anslag

I varje uppgång finns en anslagstavla, denna får endast användas för föreningens meddelanden.

Även i tvättstugans mangelrum finns en anslagstavla. Kalendern där används för att boka bastu, föreningslokal och övernattningsrum. Det händer även att denna anslagstavla används för utökad information inför t.ex. en årsstämma.

Avloppsledningar

Se rubriken Vatten och avloppsledningar.

Anticimex

Föreningen har genom försäkringsbolaget Skandia avtal med Anticimex. Om du ser ohyra ringer du själv dit och bestämmer en tid med dem. Innan du ringer är det bra om du frågar dina grannar om de har samma problem. Då bör Anticimex även komma till dina grannar. Ibland ber Anticimex själva om tillträde till angränsande lägenheter.

C-D

Cyklar

Cykelrum och cykelställ finns på flera ställen i fastigheten. Cyklar får ej ställas i trapphus eller källargångar.
Se även under Trottoarer.

Diskmaskin

Diskmaskin skall installeras av behörig fackman och får ej anslutas till befintlig diskbänksblandare.
Felaktigt anslutna maskiner kan orsaka störningar i fastighetens rörsystem. Maskiner som är kopplade till varmvatten (såväl diskmaskin som tvättmaskin) kan ge störningar i tillförsel av varmvatten till andra lägenheter.

Dörrar

Fönsterdörr

Föreningen ansvarar för underhållet på fönsterdörrens utvändiga ytor, se stadgarna. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhåll av dörrens övriga ytor, glas samt mekaniska stängningsanordningar. För att stängningsanordningen skall fungera bra krävs att den smörjs regelbundet.

Lägenhetsdörr

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för dörren inkl. låsanordningar.

Lägenhetsinnerdörrar

Lägenhetens innerdörrar är i allmänhet spegeldörrar med ram av furu och spegel av kryssfanersskiva.
Saknar du någon innerdörr finns ett begränsat lager med dörrar.