A-B

Akut

Vid akuta ärenden ska du ringa föreningens fastighetsanvarige eller någon annan i styrelsen. Under kontakta oss hittar du kontaktuppgifterna. Om du i akuta fall inte kan nå någon av dessa eller vid allvarliga akuta ärenden tex. vattenläckage utanför ordinarie arbetstid kontaktar du Sjövalla Byggservice, 031-515470, knappval 4 för att gå vidare.

Vid felanmälan under dagtid eller vid ej brådskande ärende kontaktar du PLL fastighetsförvaltning. Kontaktuppgifter till PLL. Telefonnummer: 031-198019. Hemsida: https://www.pllfastighet.se/ fyll i formulär

Arbetslag

Föreningen har organiserat arbetslag som har delansvar i fastigheterna. På anslagstavlan i trappuppgången hittar du information om arbetslagen, med namn och telefonnummer till de medlemmar som ingår.

Är du intresserad av att delta i ett arbetslag ska du kontakta någon i styrelsen eller i ditt arbetslag för vidare information.

Arbetslagens uppgifter:

Förbereder, leder och fördelar arbetet på städdagarna

Sköter rabatter och gräsklippning under växtsäsongen

Håller koll på ordningen i cykelförråd, soprum, källare och vindar.

Byter trasiga lampor i uppgångar, vind och källare. Ring oss när någon lampa är sönder.

Håller koll på ytterdörrarnas låsfunktion

Gör felanmälningar till styrelsen

Andrahandsuthyrning

Om du önskar hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand, så krävs skriftligt tillstånd av styrelsen. Du lämnar ett kontrakt underskrivet av dig och kommande hyresgäst/gäster. Hyra, hyrestid och kontaktuppgifter till alla berörda skall stå med, även din adress under uthyrningstiden. Föreningens policy är att tillåta andrahandsuthyrning i max två år, men beviljar för ett år i taget. Du skall ange varför du önskar hyra ut i andrahand. Som skäl godtar vi studier eller arbete på annan ort eller utomlands och att prova samboskap. Andrahandsuthyrning via Airbnb eller liknade marknadsplatser för uthyrning  inte är tillåten.

Hur går jag tillväga om jag vill hyra ut i andra hand?

Du mailar ditt kontrakt till Styrelsen eller lägger det i föreningens brevlåda på Hjorthagsgatan 8A. Vi godkänner din ansökan på närmast kommande styrelsemöte, förutsatt att inga kompletteringar behövs. Tänk på att noga informera den/de du hyr ut till om föreningens regler när det gäller att hålla god ordning, sköta sopsortering och ta hänsyn till grannar.

Anslag

I varje uppgång finns en anslagstavla, denna får endast användas för föreningens meddelanden.

Även i tvättstugans mangelrum finns en anslagstavla. Kalendern där används för att boka bastu, föreningslokal och övernattningsrum. Det händer även att denna anslagstavla används för utökad information inför t.ex. en årsstämma.

Avloppsledningar

Se rubriken Vatten och avloppsledningar.

Anticimex

Föreningen har genom försäkringsbolaget Skandia avtal med Anticimex. Om du ser ohyra ringer du själv dit och bestämmer en tid med dem. Innan du ringer är det bra om du frågar dina grannar om de har samma problem. Då bör Anticimex även komma till dina grannar. Ibland ber Anticimex själva om tillträde till angränsande lägenheter.

C-D

Cyklar

Cykelrum och cykelställ finns på flera ställen i fastigheten. Cyklar får ej ställas i trapphus eller källargångar.
Se även under Trottoarer.

Diskmaskin

Diskmaskin skall installeras av behörig fackman och får ej anslutas till befintlig diskbänksblandare.
Felaktigt anslutna maskiner kan orsaka störningar i fastighetens rörsystem. Maskiner som är kopplade till varmvatten (såväl diskmaskin som tvättmaskin) kan ge störningar i tillförsel av varmvatten till andra lägenheter.

Dörrar

Fönsterdörr

Föreningen ansvarar för underhållet på fönsterdörrens utvändiga ytor, se stadgarna. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhåll av dörrens övriga ytor, glas samt mekaniska stängningsanordningar. För att stängningsanordningen skall fungera bra krävs att den smörjs regelbundet.

Lägenhetsdörr

Bostadsrättshavaren ansvarar för underhåll och reparationer av  lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar, beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast. Bostadsrättshavaren svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida, motsvarande gäller för balkong- eller altandörr. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning. Dörren ska också ha ett brevinkast samt samma utseende som övriga dörrar med ek som ytskikt.

Föreningen rekommenderar inte att byta ut ytterdörren till lägenheten. De befintliga dörrarna är brandklassade och expertis framhåller att en sk. säkerhetsdörr bara fördröjer ett professionellt inbrott några minuter. Föreningen har över tid  varit förskonad från lägenhetsinbrott med två kända inbrott via trapphusen på 36 år.

Lägenhetsinnerdörrar

Lägenhetens innerdörrar är i allmänhet spegeldörrar med ram av furu och spegel av kryssfanersskiva.
Saknar du någon innerdörr finns ett begränsat lager med dörrar.