A-B

Akut

Vid akuta ärenden såsom vattenläckage kontaktas föreningens fastighetsjour 031-515470, knappval 4.

Vid felanmälan under dagtid eller vid ej brådskande ärende kontaktar du PLL på: 031-198019. Hemsida: https://www.pllfastighet.se/ fyll i formulär

Arbetslag

Föreningen har organiserat arbetslag som har delansvar i husens och tomtens skötsel. På anslagstavlan i trappuppgången hittar du information om arbetslagen, med namn och telefonnummer till de medlemmar som ingår.

Är du intresserad av att delta i ett arbetslag ska du kontakta någon i styrelsen eller i ditt arbetslag för vidare information.

Arbetslagens uppgifter:

Förbereder, leder och fördelar arbetet på städdagarna

Sköter rabatter och gräsklippning under växtsäsongen

Håller koll på ordningen i cykelförråd, soprum, källare och vindar.

Byter trasiga lampor i uppgångar, vind och källare. Ring oss när någon lampa är sönder.

Håller koll på ytterdörrarnas låsfunktion

Gör felanmälningar till PLL.

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand behöver du skriftligt tillstånd av styrelsen.

Du lämnar ett kontrakt underskrivet av dig och kommande hyresgäst/gäster. Hyra, hyrestid och kontaktuppgifter till alla berörda skall stå med, även din adress under uthyrningstiden.

Föreningens policy är att tillåta andrahandsuthyrning i max två år, men beviljar för ett år i taget. Du skall ange varför du önskar hyra ut i andrahand. Som skäl godtar vi studier eller arbete på annan ort eller utomlands och att prova samboskap.

Andrahandsuthyrning via Airbnb eller liknade marknadsplatser för uthyrning  inte är tillåten.

Hur går jag tillväga om jag vill hyra ut i andra hand?

Du mailar ditt kontrakt till styrelsen eller lägger det i föreningens brevlåda på Hjorthagsgatan 8A. Vi behandlar din ansökan på närmast kommande styrelsemöte.

Föreningen tar ut en lagstadgad avgift (10 procent av prisbasbelopp) för andrahandskontrakt.

Tänk på att noga informera den/de du hyr ut till om föreningens regler när det gäller att hålla god ordning, sköta sopsortering och ta hänsyn till grannar. Kom ihåg att du som hyr ut är ansvarig för att din andrahands hyresgäst följer föreningens trivselregler!

Anslag

I varje uppgång finns en anslagstavla, denna får endast användas för föreningens meddelanden.

Även i tvättstugans mangelrum finns tre anslagstavlor. Kalendern där används för att boka bastu, föreningslokal och övernattning i föreningslokalen. Det händer även att denna anslagstavla används för utökad information inför t.ex. en årsstämma.

Avloppsledningar

Se rubriken Vatten och avloppsledningar.

Anticimex

Föreningen har genom försäkringsbolaget Länsförsäkringar avtal med Anticimex. Om du ser ohyra ringer du själv dit och bestämmer en tid med dem. Innan du ringer är det bra om du frågar dina grannar om de har samma problem. Då bör Anticimex även komma till dina grannar. Ibland ber Anticimex själva om tillträde till angränsande lägenheter.

Bokbytarhylla

Föreningen har en hylla för byte av böcker i Mangelrummet/tvättstugan. Hämta gärna böcker och ställ dit det du tröttnat på.

Bredband och TV

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Telenor. Som medlem i Brf 2-rumstandard ingår ett kostnadsfritt gruppabonnemang med Bredband 250. Ned- och uppladdningshastighet 150-250 Mbit/s. I abonnemanget ingår Tv Bas med de vanligaste kanalerna liksom playtjänsten SVTr. Det är möjligt att på egen bekostnad uppgradera abonnemanget.

Telefoni

För de som redan tecknat avtal där telefoni ingår levereras även fortsatt denna tjänst. Telenor har dock sluta teckna nya avtal kring IP/Bredbandstelefoni.

Hur får jag som ny medlem bredband och TV?

Som ny bostadsrättsinnehavare behöver du teckna ett individuellt abonnemang. Telenor tillhandahåller router och digitalbox. Utrustningen lånas ut av Telenor. Kontakta Telenor på telefon 020-222 222 eller via hemsidan https://www.telenor.se/ för att starta ditt abonnemang

Hur gör jag när jag flyttar från föreningen?

När du flyttar från föreningen ska du kontakta Telenor och säga upp ditt abonnemang. Utrustningen, router och digitalbox, har lånats ut av Telenor och i samband med överlåtelse skall utrustningen i normalfallet skickas tillbaka till Telenor. Efter att du sagt upp abonnemanget kommer Telenor skickar en returavi så du kan skicka tillbaka utrustningen.

C-D

Cyklar

Cykelrum och cykelställ finns på flera ställen i fastigheten. Cyklar får ej ställas i trapphus eller källargångar.
Se även under Trottoarer. På nedre änden av Älghagsgatan 1, dörren t.v., finns ett cykelreparationsrum. Se cykelreparationer

Cykelreparationer

Föreningen har ett rum för cykelreparationer. Rummet är beläget på norra gaveln av huset, Älghagsgatan 1, er portnyckel fungerar när ni vill få tillgång till rummet. I rummet finns utrustning i form av en arbetsställning och kompressor för pumpning och renblåsning. Tänk på att blåsa rent från smuts på utsidan.

Diskmaskin

Diskmaskin skall installeras av behörig fackman och får ej anslutas till befintlig diskbänksblandare.
Felaktigt anslutna maskiner kan orsaka störningar i fastighetens rörsystem. Maskiner som är kopplade till varmvatten (såväl diskmaskin som tvättmaskin) kan ge störningar i tillförsel av varmvatten till andra lägenheter.

Dörrar

Fönsterdörr

Föreningen ansvarar för underhållet på fönsterdörrens utvändiga ytor, se stadgarna. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhåll av dörrens övriga ytor, glas samt mekaniska stängningsanordningar. För att stängningsanordningen skall fungera bra krävs att den smörjs regelbundet.

Lägenhetsdörr

Bostadsrättshavaren ansvarar för underhåll och reparationer av  lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar, beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast. Bostadsrättshavaren svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida, motsvarande gäller för balkong- eller altandörr. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning. Dörren ska också ha ett brevinkast samt samma utseende som övriga dörrar med ek som ytskikt.

Föreningen rekommenderar inte att byta ut ytterdörren till lägenheten. De befintliga dörrarna är brandklassade och expertis framhåller att en sk. säkerhetsdörr bara fördröjer ett professionellt inbrott några minuter. Föreningen har över tid  varit förskonad från lägenhetsinbrott med två kända inbrott via trapphusen sedan ombyggnaden 1984-85.

Lägenhetsinnerdörrar

Lägenhetens innerdörrar är i allmänhet spegeldörrar med ram av furu och spegel av kryssfanersskiva.
Saknar du någon innerdörr finns ett begränsat lager med dörrar.