I-J

Inbrott

Föreningen är skonad från många och återkommande inbrott. Detta beror delvis på att vi medlemmar är noga med att låsa dörrar till vind, källare och tvättstuga. Tala gärna med era grannar om ni reser bort så kan de hålla er lägenhet under uppsikt.

K-L

Källarförråd

Till varje lägenhet hör normalt ett källarförråd som skall vara försett med lås och märkt med lägenhetsnummer.

Var noga med att låsa källarytterdörrarna.

Kyl eller frys får ej installeras utan styrelsens tillstånd.

I källarförrådet får du ej förvara brandfarliga vätskor eller färger.

Lägenheten

En del köper bostadsrätt främst av skälet att själv kunna påverka utseendet på lägenheten. Självklart väljer du själv allt i färgsättning och material. Dina begränsningar ligger i lägenhetens grundstruktur. Bostadsrättsinnehavaren har som tidigare nämnts bara ”bostadsrätt” till lägenheten. Det innebär att förändringar av väggar, golv, skåp, fönster, dörrar, balkong, bad/duschrum ej får göras utan styrelsens skriftliga tillstånd. Styrelsen har en fastighetsansvarig som du kontaktar för dessa ärenden. Denna person kan även hjälpa dig med att avgöra om det förutom styrelsens tillstånd även krävs ett bygglov.

Orsaken till detta är att styrelsen är utsedd att förvalta en gemensam egendom som din bostadsrätt ingår i. Detta är även inskrivet i lagen. I detta ansvar ligger bl.a. att veta om förändringar och att kunna ge råd om det krävs bygglov.

Enligt stadgarna ansvarar bostadsrättsinnehavaren för underhåll av lägenheten, vilket innebär att vårda och vid slitage, ersätta inredning, vvs-installation i bad/duschrum och vitvaror i lägenheten.