Valberedningen

Valberedning väljs av årsmötet på förslag från medlemmarna och har till uppgift att föreslå styrelseledamöter och revisorer. Årsmötet infaller på våren och till det utgår en kallelse till medlemmarna. För uppdraget utgår arvode.

Om du har förslag på personer som vill jobba med föreningen kan du antingen ringa till Valberedningens kontaktperson (se under menyn Kontakta oss), skriva ett brev och lägga i förenings brevlåda på Hjorthagsgatan 8A (vilket är föreningens gemensamma adress) eller mejla till styrelsen@brf2rumsstandard.se.

Om du vill engagera dig i föreningen så tag kontakt med oss. Föreningens, och därmed vårt boendes, existens bygger på olika typer av medlemsinsatser, däribland att lägga ner lite tid på de gemensamma uppgifter föreningen har.