Felanmälan 010-288 00 26 │ nabo.se/felanmalan

Felanmälan fastighet (7–16).

Kostnad utgår för privata beställningar gällande åtgärder reglerade som medlemsansvar enligt föreningens stadgar.

Akuta fel 031-51 54 70

(Sjövalla Bygg) Observera att ärenden på jourtid (16-7) debiteras extra. Endast ärenden som inte kan vänta till nästa vardag. Vid brand ring 112.

Fastighetsskötare

Lars Thorell, 031-10 21 03, lars.thorell@nabo.se

Ted Rekstad, 031-10 21 24, ted.rekstad@nabo.se

Kontaktperson teknisk förvaltning

Oskar Kardell, 031-10 21 05, oskar.kardell@nabo.se

Övriga kontaktuppgifter

Ekonomisk förvaltning
FASTUM (tidigare UBC) hemsida:  www.fastum.se
Svartbäcksgatan 1B email: kundsupport@fastum.se
751 09  UPPSALA tel: 018 56 32 40
Fastighetsskötsel
Nabo hemsida: www.nabo.se
Parkvägen 2 tel: 010-288 00 26
433 60 Sävedalen
Trygghetsjour
Securitas (kväll, natt, helg) tel. 010-470 53 00
Bredband och telefoni
Telenor tel. 020-22 22 22
Elinstallation
Kungsladugårds Elektriska AB tel: 031-14 96 76
Kungsladugårdsgatan 97

Föreningens postadress:

Brf 2-rumsstandard
Hjorthagsgatan 8A
413 17 Göteborg

Som boende i föreningen kan du givetvis bara lägga en lapp i brevlådan om det skulle vara något du vill meddela oss.

Om du är osäker på vem du ska kontakta eller om du har förslag tips, råd eller något annat för att förbättra vår förening kan du använda dig av följande e-post:

styrelsen@brf2rumsstandard.se

Brf styrelse 2022-2023

Ordförande: Vivian Smits tel: 0704 07 30 24
Kassör: Marianne Svensson tel: 0738 40 24 05
Sekreterare: Kristin Kaufmann tel: 0702-19 40 70
Fastighet: Kerstin Hammar tel: 0737-09 29 40
Ledamot: Janica Wiklander tel: 0709-16 17 04
Ledamot: Maria Eklund tel: 0707-40 32 52
Ledamot: Sofia Nilsson  tel: 0735-65 78 42
Suppleant: Beata Lindqvist tel: 0738-03 44 47
Suppleant:  Sebastian Hansson tel: 0735-07 32 15
Valberedning Niklas Mellegård  tel: 0739 96 53 39
Ida Röstlund  tel: 0763 22 48 82
Olof Olsson  tel: 0793 37 90 09